Từ 5/4/2017: Đồng Nai xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Từ 5/4/2017: Đồng Nai xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Từ 5/4/2017: Đồng Nai xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai, ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục đích của việc đánh giá nhằm phản ánh tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế -xã hội.

Việc đánh giá đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các cơ quan nhà nước tạo tiền đề cho việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào CCHC nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận