Ý kiến chuyên gia: Nộp phí cấp bằng nhanh, tại sao không?

Ý kiến chuyên gia: Nộp phí cấp bằng nhanh, tại sao không?

Muốn tăng số bằng sáng chế, điều kiện tiên quyết là tăng số đơn đăng ký và hiệu quả xử lý đơn - là chia sẻ của ông Trần Dũng Tiến - chuyên gia tư vấn SHTT của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh.

Ý kiến chuyên gia: Nộp phí cấp bằng nhanh, tại sao không?

Cũng theo ông Tiến, Luật SHTT Việt Nam quy định, 4 năm là thời gian tối đa để bằng sáng chế được cấp. Có thể rút ngắn thời gian này nếu yêu cầu thẩm định được gửi sớm và việc thẩm định được làm tốt, không cần tới 18 tháng như quy định hiện hành. Một giải pháp khác là ban hành quy định nộp phí cấp bằng nhanh? Tại sao lại không, khi bằng sáng chế luôn gắn liền với cơ hội đầu tư và phát triển sản phẩm?

Để đẩy mạnh hoạt động sáng chế từ việc sử dụng các quỹ của Nhà nước, chúng ta cần có một đạo luật riêng, như Mỹ đã ban hành Luật Bayh Dole năm 1980 để điều chỉnh các quyền SHTT nảy sinh từ việc sử dụng các quỹ nghiên cứu liên bang.

Ở Việt Nam, trong 600 đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích mà các viện, trường nộp năm 2003-2012, chỉ có 91 bằng được cấp, trong đó 42 bằng không nộp lệ phí duy trì hiệu lực sau năm đầu. Điều đó cho thấy, đơn đăng ký và bằng sáng chế chưa thực sự nảy sinh từ nhu cầu thực tiễn và việc xét duyệt, sử dụng các quỹ nghiên cứu, đổi mới của Nhà nước còn có vấn đề phải bàn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận