Công nghệ mới

Ra mắt 'mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế'

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) và AstraZeneca Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế và khởi động Chương trình hoạt động đầu tiên của Mạng lưới mang tên "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống