Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn đối với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam . Nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, VUSTA đã có nhiều đóng góp to lớn thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nước nhà.

đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).Chủ tịch Hồ Chí MinhNgày 18/5/1963,
58 nam ngay Khoa hoc va Cong Nghe Viet Nam: Nho loi can dan cua Chu tich Ho Chi Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963. 
nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng Trong bài phát biểu của mình,
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi… Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.
Lời căn dặn ngắn gọn, cô đọng, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua năm tháng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước ta.
Thấm nhuần lời dạy của vị lãnh tụ vĩ đại, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13).
Từ cột mốc lịch sử ấy, ngày 18/5 hàng năm trở thành ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng, phát triển Tổ quốc.
Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với vai trò và vị trí là tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nước nhà.
Trong không khí náo nức của ngày hội Khoa học và Công nghệ 18/5, Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam…
Ngoài ra, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cũng chú trọng việc giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về khoa học và công nghệ...

Mời độc giả xem video: Bác Hồ bình luận về thái độ xấu. Nguồn: VTV24.


Thu Hà (TH)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận