Microsoft phát hành các bản cập nhật vá lỗi khẩn cấp cho Windows 10

Microsoft phát hành các bản cập nhật vá lỗi khẩn cấp cho Windows 10

Mới đây Microsoft đã chính thức phát hành đồng thời các bản cập nhật vá lỗi khẩn cấp cho Windows 10 1909 và những nhiều phiên bản cũ hơn của hệ điều hành vẫn trong thời hạn hỗ trợ, nhằm khắc phục hàng loạt lỗi liên quan đến màn hình xanh, kết nối wifi, hiệu năng không ổn định…

Windows 10 version 1909 và 1903

Bản cập nhật tích lũy có mã KB4550945 cho Windows 10 version 1909 (mã bản dựng là 18363.815) và 1903 (mã bản dựng 18362.815).

Những lỗi được khắc phục trên bản cập nhật mới gồm:

Windows 10 version 1909

Windows 10 version 1809

Bản cập nhật tích luỹ có mã là KB4450969 (mã bản dựng 17763.1192) cho Windows 10 version 1809.

Windows 10 version 1607

Bản cập nhật tích luỹ có mã là KB4450947 (mã bản dựng hệ điều hành 14393.3659) cho Windows 10 version 1607.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận