Bước đột phá của Keysight trong điều khiển và hiệu chuẩn ăng-ten mảng pha

Bước đột phá của Keysight trong điều khiển và hiệu chuẩn ăng-ten mảng pha

Theo Keysight, giải pháp cải thiện độ chính xác của việc điều hướng tín hiệu bằng cách tối ưu hóa tần số, độ tăng ích và đáp ứng pha của các phần tử mảng ăng ten chủ động; Hệ thống đo kiểm tự động được tích hợp rút ngắn thời gian hiệu chuẩn các mảng pha từ vài giờ hoặc vài ngày xuống chỉ còn vài phút.

Các mạng vệ tinh hiện đại hoạt động ở tần số cao và sử dụng các hệ thống ăng ten mảng pha chủ động, đáp ứng các yêu cầu kết nối và cảm biến phổ quát của truyền thông vệ tinh (satellite communications) thế hệ tiếp theo. Ăng-ten mảng pha sử dụng các phương tiện điện tử để hướng các búp sóng đến vị trí chính xác, giúp cải thiện độ tin cậy tổng thể. Đo kiểm các hệ thống có độ tích hợp cao này là một nhiệm vụ phức tạp và tiêu tốn thời gian. Đội ngũ thiết kế và các nhà sản xuất cần nhanh chóng đo kiểm qua vô tuyến OTA để rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả hiệu chuẩn và xác minh hiệu năng của các mảng pha.

Giải pháp điều khiển và hiệu chuẩn ăng-ten mảng pha, keysight

Keysight đáp ứng nhu cầu này bằng một giải pháp đo lường linh hoạt, giúp cải thiện độ chính xác của việc điều hướng búp sóng và khả năng loại bỏ các búp sóng phụ sidelobe, giảm hiệu ứng can nhiễu trên ăng-ten mảng pha bằng cách tối ưu hóa tần số, độ tăng ích và đáp ứng pha của các phần tử mảng ăng ten chủ động.

Lợi ích của giải pháp hiệu chuẩn và điều khiển ăng-ten mảng pha bao gồm:

  • Các thuật toán hiệu chuẩn mảng pha độc quyền - Cho phép đo chính xác độ tăng ích và pha của một phần tử mảng pha đơn nhất được đo kiểm trong môi trường đo kiểm trường xa gián tiếp. Khi được sử dụng kết hợp với các thiết bị đo nhanh đồng bộ tần số vô tuyến (RF), hệ thống định vị ăng ten và phần cứng điều khiển mảng pha, các thuật toán này rút ngắn thời gian hiệu chuẩn mảng pha xuống chỉ còn vài phút.
  • Nhiều bài đo xác minh - Bao gồm bài đo hiệu chuẩn nhanh độ tăng ích và pha, đo công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng (EIRP), đo giản đồ bức xạ theo góc quét búp sóng, đo quét búp sóng và suy hao khoảng cách, đo cách ly phân cực, nén độ tăng ích, đo nhiệt độ tăng ích trên nhiễu (G/T) và biến dạng điều chế (độ lớn vectơ lỗi).
  • Giải pháp tích hợp - Giải pháp này có giao diện phần mềm đơn nhất, thân thiện với người dùng, có chức điều khiển ăng-ten được đo kiểm, các thiết bị đo hiệu năng cao của Keysight và bộ định vị phạm vi đo kiểm ăng-ten kích thước nhỏ và bộ điều khiển nhiệt độ của Keysight.
  • Khai thác triệt để các phòng đo hiện có - Bổ sung thêm cho các phòng tiêu âm hiện tại máy phân tích mạng vector PNA-X và giải pháp hiệu chuẩn và điều khiển ăng-ten mảng pha.

Giải pháp Phased Array Antenna Control and Calibration là một phần của bộ công cụ đo ăng-ten Keysight Antenna Measurement Toolset, cung cấp cho đội ngũ kỹ sư bộ công cụ đo kiểm ăng-ten toàn diện, bao gồm tùy chọn cung cấp nhiều phép đo ăng-ten không báo hiệu như đáp ứng tần số, giản đồ bức xạ ăng-ten phân cực hoặc dạng cầu và phần mềm xử lý hậu kỳ liên quan để biểu diễn đồ họa 2D và 3D.

Gregg Bell, Tổng Giám đốc bộ phận Sản phẩm RF Hàng không vũ trụ và Quốc phòng của Analog Devices, cho biết: "Mảng pha là một công nghệ hỗ trợ trong các hệ thống vệ tinh SatCom hiện đại cung cấp các tính năng trọng yếu qua ăng ten parabol. Giải pháp đo kiểm và hiệu chuẩn nhanh này của Keysight rút ngắn thời gian đo kiểm và giảm thiểu độ phức tạp trong sản xuất. Chúng tôi tự hào được hợp tác với một đối tác liên tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp giảm đáng kể chi phí phát triển và chi phí thường kỳ cho các giải pháp ăng ten mảng pha này."

"Việc áp dụng nhanh chóng công nghệ ăng ten mảng pha trong thông tin vệ tinh thương mại và quân sự đang thúc đẩy nhu cầu về các công cụ đo kiểm tự động có thể nhanh chóng hiệu chuẩn một cách chính xác các hệ thống giúp thực hiện thành công các nhiệm vụ. Giải pháp Keysight Phased Array Antenna Control and Calibration mới rút ngắn thời gian hiệu chuẩn các ăng-ten mảng pha chủ động phức tạp trong môi trường phòng thí nghiệm từ vài giờ hoặc vài ngày xuống chỉ còn vài phút." Greg Patschke, Tổng Giám đốc, Nhóm Giải pháp Hàng không vũ trụ / Quốc phòng và Chính phủ của Keysight, cho biết.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận