Vsmart Aris 5G đáng giá bao nhiêu?

Với cấu hình hiện tại, Vsmart Aris 5G sẽ ở phân khúc trên dưới 10 triệu nhưng với nhiều người là vô giá bởi vì đó là một bước ngoặt lớn về công nghệ 5G của Việt Nam.

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội