Bên trong iPhone 12

Linh kiện của iPhone 12 có một số thay đổi so với iPhone 11, bo mạch chủ dài hơn và viên pin chiếm ít diện tích hơn đáng kể.

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội