Lo cháy nổ, Lenovo kiểm tra diện rộng laptop ThinkPad X1 Carbon 5th Generation

Lo cháy nổ, Lenovo kiểm tra diện rộng laptop ThinkPad X1 Carbon 5th Generation

Lo cháy nổ, Lenovo kiểm tra diện rộng laptop ThinkPad X1 Carbon 5th Generation

Một sản phẩm Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Generation

Theo Lenovo, lý do kiểm tra là có thể một chiếc ốc trên ThinkPad X1 Carbon 5th Generation chưa được vặn chặt có khả năng làm pin của máy nóng hơn so với tiêu chuẩn quy định, dẫn đến nguy cơ cháy.

Những loại máy 20HQ, 20HR, 20K3 và 20K4 sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017 có thể bị ảnh hưởng.

Lenovo cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng thông tin do Lenovo cung cấp để biết chính xác sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện kiểm tra miễn phí hay không.

Để kiểm tra máy tính của mình có thuộc diện được kiểm tra miễn phí hay không, người dùng truy cập vào trang https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL và làm theo hướng dẫn.

Khi chắc chắn máy thuộc diện kiểm tra, khách hàng cũng nên ngừng sử dụng, tắt máy cho tới khi việc kiểm tra được hoàn thành.

Chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu, bao gồm Việt Nam, bắt đầu từ ngày 6/2/2018. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận